Operadors aritmètics

print("2 + 2 és", 2 + 2)
print("3 * 4 és", 3 * 4)
print("100 - 1 és", 100 - 1)
print("(33 + 2) / 5 + 11.5 és", (33 + 2) / 5 + 11.5)

I aquesta és la sortida (output) per pantalla quan executem el programa:

2 + 2 és 4
3 * 4 és 12
100 - 1 és 99
(33 + 2) / 5 + 11.5 és 18.5

En aquest exemple, la funció print ve seguida de dos arguments, cada un dels quals és separat per una coma. Observem la primera línia del programa

print("2 + 2 és", 2 + 2)

El primer argument és la cadena “2 + 2 és” i el segon és l’expressió matemàtica 2 + 2. Per escurçar les expressions matemàtiques solen nomenar-se expressions, simplement.

És important notar que la cadena és mostrada literalment (sense les cometes), però una expressió és avaluada, és a dir, calculada.

Python té set operacions matemàtiques bàsiques definides:

Operació símbol Exemple
Potència ** 5 ** 2 == 25
Multiplicació * 2 * 3 == 6
Divisió / 14 / 3 == 4.666666666666667
Divisió entera // 14 // 3 == 4
Mòdul (residu) % 14 % 3 == 2
Suma + 1 + 2 == 3
Resta - 4 - 3 == 1

l’ordre segons es realitzen les operacions segueix el mateix ordre que les matemàtiques:

 • parèntesis ()
 • potències **
 • multiplicació *, divisió /, divisió entera//, i residu %
 • Suma + i resta -

Empreu els parèntesis per tal d’estructurar les expressions si és necessari.

Anuncis
Publicat dins de Python | Deixa un comentari

Nomenclatura dels arxius de programa

És força útil tenir en compte un seguit de convencions en la manera de nomenar els programes. Si bé aquest fet no és tant important en quan els programes si que és més crític en quan als mòduls.

 1. El codi sempre ha d’ésser guardat amb l’extensió .py. el nom del fitxer no ha de contenir cap altre punt.
 2. Empreu només caràcters estandar : lletres, numeros, guió (-) i subratllat(_).
 3. No empreu espais en blanc (” “)(podeu emprar el subratllat com alternativa).
 4. Comenceu sempre el nom amb una lletra (sobretot no empreu números!)
 5. No empreu accents ni caràcters especials.
Publicat dins de Python | Etiquetat com a | Deixa un comentari

TIP

You don’t have to (1) right-click on highlighted text, (2) click “Copy”, (3) right-click where you want to insert text, (4) left-click “paste”.

In ubuntu (for instance) or some Linux systems, middle-click inserts whatever text you highlighted last.

Saving 2.3 seconds 50 times a day = winning. #tip

http://lifehacker.com

Publicat dins de Python | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Add public key

apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 16126D3A3E5C1192

| Deixa un comentari

XAMPP: What is where?

What is where? A big question of our existens, here are some answers! 😉

IMPORTANT FILES AND DIRECTORIES
File/Directory Purpose
/opt/lampp/bin/ The XAMPP commands home.
/opt/lampp/htdocs/ The Apache DocumentRoot directory.
/opt/lampp/etc/httpd.conf The Apache configuration file.
/opt/lampp/etc/my.cnf The MySQL configuration file.
/opt/lampp/etc/php.ini The PHP configuration file.
/opt/lampp/etc/proftpd.conf The ProFTPD configuration file. (since 0.9.5)
/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php The phpMyAdmin configuration file.
/opt/lampp/bin/ The XAMPP commands home. /opt/lampp/bin/mysql calls for example the MySQL monitor.
/opt/lampp/htdocs/ The Apache DocumentRoot directory.
/opt/lampp/etc/httpd.conf The Apache configuration file.
/opt/lampp/etc/my.cnf The MySQL configuration file.
/opt/lampp/etc/php.ini The PHP configuration file.
/opt/lampp/etc/proftpd.conf The ProFTPD configuration file. (since 0.9.5)
/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php
Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Common Linux log files name and usage

 • /var/log/message: General message and system related stuff
 • /var/log/auth.log: Authenication logs
 • /var/log/kern.log: Kernel logs
 • /var/log/cron.log: Crond logs (cron job)
 • /var/log/maillog: Mail server logs
 • /var/log/qmail/ : Qmail log directory (more files inside this directory)
 • /var/log/httpd/: Apache access and error logs directory
 • /var/log/lighttpd: Lighttpd access and error logs directory
 • /var/log/boot.log : System boot log
 • /var/log/mysqld.log: MySQL database server log file
 • /var/log/secure: Authentication log
 • /var/log/utmp or /var/log/wtmp : Login records file
 • /var/log/yum.log: Yum log files
Publicat dins de General | Deixa un comentari